DLA KURSANTA

Z nami zdasz na prawo jazdy

Badania lekarskie

Badania lekarskie trzeba wykonać przed rozpoczęciem szkolenia.  Orzeczenie otrzymane po badaniu jest niezbędne do otrzymania PKK.

Aby wykonać badania lekarskie za pośrednictwem naszego ośrodka, należy zapisać się na kurs  i otrzymać skierowanie. 

Termin badania można ustalić podczas zapisu lub telefonicznie.

Telefon do zapisów na badania 509 460 010

Profil Kandydata na Kierowcę

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada Profil Kandydata na Kierowcę – PKK.

PKK wydawany jest w wydziale komunikacji urzędu gminy po przedłożeniu:

  1. Wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy.
  2. Orzeczenia lekarskiego.
  3. Aktualnego zdjęcia.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia niezbędne jest również przedłożenie zgody opiekuna prawnego.

Wygenerowany PKK przekazujemy do szkoły nauki jazdy przed rozpoczęciem kursu.

Rozpoczęcie szkolenia w systemie e-learning nie wymaga posiadania PKK.

Zapisy on-lineZaufane opinie